Förzinkad tråd

Galvaniserad Balningstråd 2,00 - 2,5 mm +/- 0,04

Galvaniserad Enhetstråd 2,7 - 3,5 mm +/- 0,05