Logistik

Vi har vår produktion och vårt lager mitt i Sverige, i Söråker strax norr om Sundsvall. Närheten till hamn, flygplats och godsterminal medför rationella och effektiva materialflöden, vilket borgar för snabba och säkra leveranser.

Leveranstider:

  • inom 48 timmar till de nordiska länderna
  • inom sex veckor för leverans utanför Europa