Products

Pacwires produktion är fokuserad enbart på emballagetråd. Med vår gedigna kunskap och långa erfarenhet av trådproduktion kan vi alltid erbjuda kundspecifika anpassningar och lösningar. Specialiseringen på emballagetråd medför också att vi ligger steget före marknadens behov av utveckling av tråd, kringutrustning, service och logistik.